Spørsmål til Cigiit Manyatta #1 Om kvinnelig omskjæring

#KjoleForSkole-pengene skal gå til å bygge en skole i Kenya. Dette skal være en kombinert internatskole og krisesenter for inntil 20 jenter. Til NRK sier Svein Henning Andersen at de ønsker å hjelpe jenter med mat, helsetilsyn og skolegang - og at målet er "å holde dem unna stammens tradisjoner som går på omskjæring"

Kvinnelig omskjæring er en livsfarlig skikk som er vanskelig å få en slutt på. Flott at dere ønsker mer fokus på dette.

Spørsmålet er: hva mener dere med å «holde unna»? 

Jeg mener omskjæring bare kan bekjempes effektiv gjennom dialog, respekt og forståelse. På nettsidene deres er teksten om omskjæring blandt samburu basert på en historie om en masaiijente og uttalelser til et par motstandere. Er det dette dere baserer kunnskapen deres på? Hvorfor ikke la kvinnene som er for omskjæring selv få forklare seg? Hvorfor ikke referere til forskning på feltet? 

Og hvordan blir disse jentene valgt ut? Dere sier at ved å besøke hjemmene kan dere "avdekke hvorvidt det er fare for at familienes jenter står i fare for å bli solgt, omskjæret og giftet bort". Hvordan går dere fram når dere ser at en jente er i faresonen? Hvordan samarbeider dere med familien? Er det en byttehandel, skole mot ekteskap og omskjæring?