Eventyr

Vel eit eventyr her eller her - på eit språk du kan - og omsett det til norsk. (Sjå russisk)

Me skal bruke teksten din til å kartlegge målform og nivå i norsk. Me skal også vurdere vår eigen tekst og andre sin utifrå desse kriteria.

Me skal lese eventyret Den stygge andungen på våre språk og på norsk.

Les ord og spørsmål knytt til sjangertrekk og ulike typar eventyr.

Me kjem til å diskutere eventyret om Dei tre bukkane Bruse. Dette bør du kjenne til :)

Les, sjå og høyr fleire eventyr på norsk.

Les eventyret av H. C. Andersen på engelsk og nynorsk. Sjå også film på engelsk.

Me skal også lese eventyret om Den rike mannen og bonden arabisk og bokmål, og på nynorsk.