Historie: tidslinje

Ei tidslinje er nyttig for å forstå fortida.

Lag ei tidslinje i skriveboka. Skriv inn det du veit har skjedd anten i ditt liv eller i andre sitt.