Id al-ahda

1. september 2017 var det id al-adha! Me skal snakke og lære litt om feiringa og lese om Abraham (sjå litt ned på sida og trykk der det står "Islam, Abraham").

Svar på spørsmåla:

1. Kva vil det seie "å ofre"?

2. Me har jobba med eventyr dei siste vekene. Kva er skilnaden på religiøse forteljingar og eventyr?

3. Feira du id? Fortel kva du gjorde.