Klima

FILM

Kort og godt frå NRK: Hva er klima?

For vidarekomne: Klimafilm (På fleire språk!)

Nrk-serier om klima: Uro, Folkeopplysningen, Grenseløs

TEKST

Quizlet: Øv deg på viktige omgrep.

Meir film…

Musikkvideo: Bjørk - Earth intruders

Elevprodusert film om berekraftig utvikling

Nrk-humor: Drit i miljøet

The Daily Show: The line is going up!

På engelsk om istid og klimaendringar.

Høyr på føredrag av forskar Kikki Kleiven

Kvifor har me årstider?