Naturfag

Høyr omgrep me bruker i naturfag på norsk og pashto. Lag ei liste i skriveboka di over dei orda du har høyrt om før - og ei liste over dei orda du ikkje har høyrt om før. 

Sjå denne filmen om fotosyntese og filmen nedanfor. Kva betyr fotosyntese? Kva betyr økologi?