Kropp og helse

Test deg sjølv: Kor mange ord kan du om kroppen?

Bruk Salaby til å lære meir om kroppen.

Bruk quzlet til å lære ord: kroppen og organa.

Sjå film om:  ulike organ, fordøyelsessystemet og puberteten.

Lær omgrep knytt til puberteten.

Svar i skriveboka di: Fortel kva dei ulike organa våre kan gjere. Kva skjer med kroppen når ein går frå å vere barn til å bli vaksen? Kva er viktig å gjere for å ha ein god helse?

((Me les på våre språk om organa våre og les på våre språk om helse))