Grammatikk

NYNORSK

Nynorsk (arabisk)  (film)

Øvingar i nynorsk

Fleire øvingar i nynorsk.

Vanskelege øvingar i nynorsk

Øvingar til å skrive ut (nynorsk)

Skilnad på nynorsk og bokmål.

BOKMÅL

LearnNoW

Engelsk -> Norsk (film)

Norsk grammatikk (film)

Øvinger til å skrive ut (bokmål).

Pronunciation videos... click HERE

Oppgaver til filmene nedenfor