Informasjon

Kartleggina i grunnleggjande norsk følger planen for kva ein skal lære på tre nivå:  1 -  2 3 

To map the level in basic Norwegian, we use a curriculum divided into tree levels:  1 - 2  - 3 

I innføringsklassen jobbar me mest med lydarord, omgrep og grammatikk 

I særskilt norskopplæring (SNO) jobbar me meir med tekst (sjå oppgåver)

 

Her finn du nokre planar for kva norske elevar har som mål å lære frå 1. til 10. trinn: 

Here are some of the curriculum of different subjects in ordinary class, from 1. to 10. grade:

Matematikk  (In English)

Engelsk (In English): lettlest (8-10), kartlegging 3.trinn5. og 8. trinn

Naturfag (In English) -- lettlest (8-10), Gaia (1-7), Midtgard (5-6)Yggdrasil (5-7), Eureka! (8-10)

Samfunnsfag  -- lettlest (8-10),  Gaia (1-7), Globus (5-7), Matriks (8-10) sjå arabisk, M&M (8-10)

Kroppsøving (In English)

Kunst og handverk (In English)

RLE: lettlest (8-10)

 

For å få karakter i eit fag må ein ha delteke nok i timane til at læraren har grunnlag til å gi vurdering. Les om karaktersystemet i Noreg HER.

Du finn informasjon om orden- og åtferdskarakteren på Itslearning (Innføringsklassen --> Informasjon --> Reglar ved skulen)